Talep Tarafı Yönetimi Çözümü


21. yüzyılda rekabet ortamının, şirketlerin operasyonel planlamalarında ellerinde bulunan tüm araçları kullanmasını gerektirdiğine inanıyoruz. Ülkemizde gelişen elektrik piyasası artık, elektrik tüketicilerinin bir sanal elektrik santrali gibi çalışmalarına olanak sağlıyor. Talep Tarafı Yönetimi Çözümümüz, işletmelerinde tam kontrol sağlamak isteyen yöneticiler için tasarlandı.

Reytech Talep Katılım Havuzu'na katılarak, talep tarafı anlık kontrol hizmetinin gereksinimlerini kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

Reytech, TEİAŞ ile imzalanacak anlık talep kontrol hizmetine ilişkin olarak imzalanacak yan hizmet anlaşmalarının imzalanmasında, anlaşmaya ilişkin fiyat ve kapasitenin belirlenmesinde çözümler sunmaktadır. Ön çalışma sürecinden sonra, geliştirmiş olduğumuz, tüketim planlaması yazılımı sayesinde, TEİAŞ güç azaltım taleplerine uyum sağlanmasını ve bu süreç içerisinde, üretim ekibi ile koordinasyonu sağlamaktadır. Talep Katılım Havuzu sayesinde, TEİAŞ gereksinimlerini zorlanmadan sağlayarak, gelir elde edebilirsiniz.